Edificis industrials i Oficines

Edificis industrials i Oficines

  1. gratesa_6.jpg
  2. gratesa_5.jpg
  3. gratesa.jpg
  4. gratesa_2.jpg
  5. gratesa_3.jpg
  6. gratesa_4.jpg

Gráficas Terrassa

 

GRATESA

Ubicació: Terrassa

Enginyer: Jaume Colomer - Daniel Ayala

Supefície edificada: 2.256 m2

Duració de les obres: 6 mesos

Any de finalització: 2012