Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

  1. arago_terrassa_2.jpg
  2. arago_terrassa_1.jpg
  3. arago_terrassa_3.jpg
  4. arago_terrassa_5.jpg
  5. arago_terrassa_6.jpg
  6. arago_terrassa_4.jpg
  7. arago_terrassa.jpg
  8. arago_terrassa_7.jpg

Poetessa Caparà

Edifici Plurifamiliar de 19 habitatges i parkings

Ubicació: Terrassa

Arquiecte: Montse García Gascón

Superfície edificada: 2.792 m2

Duració de les obres: 14 mesos

Any de finalització: 2009