Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

  1. catalans_2.jpg
  2. catalans_4.jpg
  3. catalans_6.jpg
  4. catalans_5.jpg
  5. catalans_3.jpg

Portal Parc a Terrassa

Edifici de 75 vivendes, 2 plantes comercials i oficines

Ubicació: Terrassa Centre

Arquitecte: Joan Baca i Francesc Bacardit

Superfície edificada: 22.000 m2

Duració de les obres: 38 mesos

Any de finalització: 1995