Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

  1. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo.jpg
  2. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_7.jpg
  3. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_1.jpg
  4. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_6.jpg
  5. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_4.jpg
  6. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_3.jpg
  7. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_5.jpg
  8. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_2.jpg
  9. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_8.jpg
  10. edifici_plurifamiliar_de_35_habitatges_vpo_9.jpg

Ronda Ponent

Edifici plurifamiliar de 35 habitatges VPO

Ubicació: Terrassa

Arquitecte: Enric Garcés Iborra

Superfície edificada: 4.146 m2

Duració de les obres: 18 mesos

Any de finalització: 2012