Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

  1. estacio_de_sant_cugat.jpg
  2. estacio_de_sant_cugat_2.jpg
  3. estacio_de_sant_cugat_3.jpg
  4. estacio_de_sant_cugat_1.jpg

Estació, Sant Cugat del Vallès

Edifici plurifamiliar de 15 vivendes, 18 places de parking i 3 locals comercials

Ubicació: Sant Cugat del Vallès

Arquitecte: Cesc Duran

Duració de les obres: 16 mesos

Any de finalització: 2003