Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

  1. fonts_1_1.jpg
  2. fonts_1_2.jpg
  3. fonts_1_3.jpg
  4. fonts_1_4.jpg
  5. fonts_1.jpg

Les Fonts

Edifici Plurifamiliar de 21 habitatges, 2 locals comercials i parkings

Ubicació: Les Fonts de Terrassa

Arquitecte: Alfred Bernal Ripoll

Superfície edificada: 3.200 m2

Duració de les obres: 18 mesos

Any de finalització: 2007