Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

  1. fonts_2.jpg
  2. fonts_2_1.jpg
  3. fonts_2_2.jpg
  4. fonts_2_3.jpg
  5. fonts_2_5.jpg
  6. fonts_2_4.jpg

Les Fonts

Edifici plurifamiliar de 24 habitatges en 2 blocs i parkings soterrani

Ubicació: Les Fonts de Terrassa

Arquitecte: Alfred Bernal Ripoll

Superfície edificada: 4.400 m2

Duració de les obres: 18 mesos

Any de finalització: 2007