Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

 1. placa_de_ca_nanglada_4.jpg
 2. placa_de_ca_nanglada_7.jpg
 3. placa_de_ca_nanglada_2.jpg
 4. placa_de_ca_nanglada_1.jpg
 5. placa_de_ca_nanglada_15.jpg
 6. placa_de_ca_nanglada_9.jpg
 7. placa_de_ca_nanglada_10.jpg
 8. placa_de_ca_nanglada_12.jpg
 9. placa_de_ca_nanglada_6.jpg
 10. placa_de_ca_nanglada_5.jpg
 11. placa_de_ca_nanglada.jpg

Plaça de Ca n'Anglada

Edifici plurifamiliar V.P.O. de 12 habitatges i local comercial

Ubicació: Terrassa

Arquitecte: Santiago Vinuesa

Superfície edificada 1.628,14 m2

Duració de les obres: 13 m2

Any de finalització: 2009