Edificis residencials i vivendes

Edificis residencials i vivendes

  1. terrassa_colon.jpg
  2. terrassa_colon_1.jpg
  3. terrassa_colon_2.jpg
  4. terrassa_colon_3.jpg

C. Colon, Terrassa

Edifici plurifamiliar de 24 habitatges, locals comercials i parkings

Ubicació: c/ Colon cantonada ctra. Montcada

Duració de les obres: 18 mesos

Any de finalització: 2006