Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. casal_civic_torre_sana.jpg
  2. casal_civic_torre_sana_2.jpg
  3. casal_civic_torre_sana_1.jpg
  4. casal_civic_torre_sana_3.jpg
  5. casal_civic_torre_sana_7.jpg
  6. casal_civic_torre_sana_5.jpg
  7. casal_civic_torre_sana_4.jpg
  8. casal_civic_torre_sana_6.jpg
  9. casal_civic_torre_sana_8.jpg
  10. casal_civic_torre_sana_9.jpg

Casal Cívic Torresana

Casal Cívic 

Ubicació: Terrassa

Arquitecte: J. Félix Basterrechea - Fernando Tejada

Superfície edificada: 615 m2

Duració de les obres: 4.5 mesos

Any de finalització: 2011