Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. ceip_llagosta_7.jpg
  2. ceip_llagosta.jpg
  3. ceip_llagosta_1.jpg
  4. ceip_llagosta_2.jpg
  5. ceip_llagosta_3.jpg
  6. ceip_llagosta_4.jpg
  7. ceip_llagosta_6.jpg
  8. ceip_llagosta_5.jpg

C.E.I.P. a La Llagosta

C.E.I.P. 2 L. Joan Maragall

Ubicació: La Llagosta

Arquitecte: Valeri Consultors Ass.

Superfície edificada: 3.240 m2

Duració de les obres: 10 mesos

Any de finalització: 2009