Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. ceip_rubi_1.jpg
  2. ceip_rubi.jpg
  3. ceip_rubi_2.jpg
  4. ceip_rubi_9.jpg
  5. ceip_rubi_6.jpg
  6. ceip_rubi_7.jpg
  7. ceip_rubi_8.jpg
  8. ceip_rubi_4.jpg
  9. ceip_rubi_5.jpg

C.E.I.P. a Rubí

C.E.I.P. 3 L. "25 de Setembre"

Ubicació: Rubí

Arquitecte: Valeri Consultors Ass.

Superfície edificada: 4.600 m2

Duració de les obres: 9 mesos

Any de finalització: 2007