Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. centre_parroquial_sant_llorenc_2.jpg
  2. centre_parroquial_sant_llorenc_5.jpg
  3. centre_parroquial_sant_llorenc_9.jpg
  4. centre_parroquial_sant_llorenc.jpg
  5. centre_parroquial_sant_llorenc_6.jpg
  6. centre_parroquial_sant_llorenc_8.jpg
  7. centre_parroquial_sant_llorenc_7.jpg
  8. centre_parroquial_sant_llorenc_3.jpg
  9. centre_parroquial_sant_llorenc_4.jpg
  10. centre_parroquial_sant_llorenc_1.jpg

Centre Parroquial Sant Llorenç

Ubicació: Terrassa

Arquitecte: Santi Vea - Carles Resino

Superfície edificada: 530,47 m2

Duració de les obres: 15 mesos

Any de finalització: 2010