Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. escola_mare_de_deu_del_carme_5.jpg
  2. escola_mare_de_deu_del_carme.jpg
  3. escola_mare_de_deu_del_carme_1.jpg
  4. escola_mare_de_deu_del_carme_2.jpg
  5. escola_mare_de_deu_del_carme_9.jpg
  6. escola_mare_de_deu_del_carme_3.jpg
  7. escola_mare_de_deu_del_carme_6.jpg
  8. escola_mare_de_deu_del_carme_7.jpg
  9. escola_mare_de_deu_del_carme_8.jpg
  10. escola_mare_de_deu_del_carme_4.jpg

Escola Mare de Déu del Carme

Ubicació: Terrassa

Arquitecte: Ignacio Comella

Superfície edificada: 1.589 m2

Duració de les obres: 7 mesos

Any de finalització: 2009