Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. infants_matadepera_9.jpg
  2. infants_matadepera_2.jpg
  3. infants_matadepera_3.jpg
  4. infants_matadepera_4.jpg
  5. infants_matadepera_5.jpg
  6. infants_matadepera_6.jpg

Llar d'infants a Matadepera

Escola Bressol "Ralet-Ralet"

Ubicació: Matadepera

Arquitectes: David Barrera i Roman Domenech

Supefície edificada: 787,85 m2

Duració de les obres: 9 mesos

Any de finalització: 2007