Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. martorell.jpg
  2. martorell_3.jpg
  3. martorell_1.jpg
  4. martorell_2.jpg
  5. martorell_4.jpg
  6. martorell_5.jpg
  7. martorell_6.jpg
  8. martorell_7.jpg

C.E.I.P. a Martorell

C.E.I.P Lola Anglada

Ubicació: Martorell

Duració de les obres: 14 mesos

Any de finalització: 2002