Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. st_quirtze.jpg
  2. st_quirtze_1.jpg
  3. st_quirtze_2.jpg
  4. st_quirtze_3.jpg
  5. st_quirtze_4.jpg
  6. st_quirtze_5.jpg
  7. st_quirtze_6.jpg

C.E.I.P. a Sant Quirze del Vallès

C.E.I.P. "11 de Setembre"

Ubicació: Sant Quirze del Vallès

Duració de les obres: 12 mesos

Any de finalització: 2004