Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. vacarises_1.jpg
  2. vacarises_3.jpg
  3. vacarises_4.jpg
  4. vacarises_5.jpg
  5. vacarises_6.jpg
  6. vacarises_7.jpg
  7. vacarises.jpg

C.E.I.P a Vacarisses

C.E.I.P 2 L. "Font de l'Orpina"

Ubicació: Can Serra (Vacarisses)

Arquitecte: Valeri Consultors Ass.

Superfície edificada: 3000,43 m2

Duració de les obres: 8 mesos

Any de finalització: 2005