Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. viladecavalls_4.jpg
  2. viladecavalls_5.jpg
  3. viladecavalls.jpg
  4. viladecavalls_1.jpg
  5. viladecavalls_2.jpg
  6. viladecavalls_3.jpg

C.E.I.P a Viladecavalls

C.E.I.P. Rosella

Ubicació: Viladecavalls

Duració de les obres: 10 mesos

Any de finalització: 2001