Edificis de Serveis

Edificis de Serveis

  1. xalest.jpg
  2. xalest_1.jpg
  3. xalest_2.jpg
  4. xalest_3.jpg
  5. xalest_4.jpg
  6. xalest_5.jpg
  7. xalest_6.jpg

Escola Xalest

Rehabilitació i adequació nova escola Xalest

Ubicació: Sabadell

Arquitecte: Mercè Garcia

Superfície edificada: 1.556 m2

Duració de les obres: 3 mesos

Any de finalització: 2011